FAQ

Waar kunnen we je mee helpen?

TRACK SEPERATION
 • Zelfs als [CUSTOM1] is geselecteerd voor [Aanpassen] van de functie TRACK SEPARATION bij DDJ-FLX10, kan PART ISO (VOCAL) niet worden geregeld met behulp van de EQ HI-regelaar.

  Update de DDJ-FLX10-firmware en rekordbox-versies naar de hierna vermelde recentste versies.

  DDJ-FLX10 firmware-versie 1.12 of later
  rekordbox ver. 6.7.1of later

  Stel PART ISO in op EQ en MIDI-toewijzing op de standaardtoestand als u DDJ-FLX10 TrackSeparaton_Custom1.csv heeft geïmporteerd en gebruikt.
  * The content customizing the assignment to the hardware on MIDI Learn will be deleted.

  1. Collegare DDJ-FLX10 a PC/Mac e attivare rekordbox.
  2. Cliccare [MIDI] nella parte superiore dello schermo per aprire la finestra [Impostazione MIDI].
  3. Cliccare il pulsante [DEFAULT] e nella finestra di dialogo ""Wilt u het bestand dat u nu bewerkt opslaan?"" cliccare [No].

  Stel voor MIDI-toewijzing PART ISO Inst in op EQ HI en PART ISO vocal in op EQ MID als u MIDI-toewijzing heeft aangepast en gebruikt.

  1. Collegare DDJ-FLX10 a PC/Mac e attivare rekordbox.
  2. Cliccare [MIDI] nella parte superiore dello schermo per aprire la finestra [Impostazione MIDI].
  3. Selecteer PartISO Inst (Deck1) en PartISO Vocal (Deck1) op het tabblad MIXER en klik op [DELETE] om dit eenmalig te verwijderen.
  4. Klik op de knop [ADD] om [PartISO Inst] en [PartISO Vocal] toe te voegen aan [TrackSeparaton].
  5. Wanneer de knop [LEARN] AAN staat, selecteer dan PartISO Inst (Deck1) en bedien EQ MID van Channel 1 van DDJ-FLX10 om [LEARN] uit te voeren.
  6. Wanneer de knop [LEARN] AAN staat, selecteer dan PartISO Vocal (Deck1) en bedien EQ HI van Channel 1 van DDJ-FLX10 om [LEARN] uit te voeren.
  7. Voor Channels 2-4 herhaalt u de stappen 3-6.
   * Voor de instellingen van Channels 2-4 moet u 2-4 instellen via het vervolgkeuzemenu van Deck.

   

  https://rekordbox.com/nl/support/faq/trackseperation-6/#faq-q600182

 • Bij het laden van muziekstukken verschijnt een waarschuwing “De Track Separation-functie is niet beschikbaar omdat er niet genoeg vrije ruimte is in het geheugen.”.

  Controleer het volgende.

  1. Voldoet uw computer aan de omgevingsvereisten van rekordbox?
   Controleer de Systeemvereisten.
  2. Is het bufferformaat goed afgesteld?
   De latentie (tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van geluid na bediening van deze apparatuur) kan worden verkort door het bufferformaat klein in te stellen.
   Wanneer er zich audiodropouts voordoen, vergroot u het bufferformaat. De latentie wordt dan wel langer.
   Stel het minimale bufferformaat in dat geen audiodropouts veroorzaakt.
   Het bufferformaat kan worden gewijzigd door te klikken op [Voorkeuren]>tabblad [Audio]>[Bufferformaat].
   *Als dj-apparatuur verbonden is, raadpleegt u de informatie in de operation manual.
  3. Is er geen optie voor het vergroten van het geheugengebruik voor analytische verwerking geactiveerd?
   Klik op [Voorkeuren] > tabblad [Uitbreidingen] > tabblad [TRACK SEPARATION] > [Geheugen] en deselecteer [Vergroot de geheugenomvang van het analyseproces].

  Bovendien kunnen de volgende maatregelen het probleem van onvoldoende geheugenruimte oplossen, maar u wijzigt deze instellingen op eigen risico.

  • De installatie van ongebruikte toepassingen ongedaan maken
  • Nodeloze bestanden verwijderen

   

  https://rekordbox.com/nl/support/faq/trackseperation-6/#faq-q600183

 • Als u de functie TRACK SEPARATION gebruikt, treedt er ruis op.

  Controleer het volgende.

  1. Voldoet uw computer aan de omgevingsvereisten van rekordbox?
   Controleer de Systeemvereisten.
  2. Is het bufferformaat goed afgesteld?
   De latentie (tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van geluid na bediening van deze apparatuur) kan worden verkort door het bufferformaat klein in te stellen.
   Wanneer er zich audiodropouts voordoen, vergroot u het bufferformaat. De latentie wordt dan wel langer.
   Stel het minimale bufferformaat in dat geen audiodropouts veroorzaakt.
   Het bufferformaat kan worden gewijzigd door te klikken op [Voorkeuren]>tabblad [Audio]>[Bufferformaat].
   *Als dj-apparatuur verbonden is, raadpleegt u de informatie in de operation manual.
  3. Is er geen andere toepassing actief?
   Sluit toepassingen die niet worden gebruikt, zoals uw webbrowser, Explorer (Windows) of Finder (Mac), schermbeveiliging en residente software één keer.
  4. U kunt het symptoom mogelijk verminderen door de instelling voor multithread te wijzigen.
  5. U kunt het symptoom mogelijk verminderen door de volgende functies met hoge verwerkingsbelasting UIT te schakelen.
   • Video function
   • Lyric function
   • MERGE FX

   

  https://rekordbox.com/nl/support/faq/trackseperation-6/#faq-46771

 • Wat is Funktion TRACK SEPARATION?

  Dies ist eine Funktion zur Ausgabe des Tons eines Tracks, unterteilt in VOCAL-Teil, DRUM-Teil und INST-Teil. Die Funktionen ACTIVE PART, PART ISO und PART FX können verwendet werden.

  • ACTIVE PART
   Der jeweilige Teil wird ausgegeben, indem die PART MUTE-Taste von VOCAL/DRUMS/INST, die auf dem Deckteil angezeigt wird, auf EIN gesetzt wird. Wenn sie auf AUS gesetzt ist, wird der jeweilige Teil stummgeschaltet.
   Klicken Sie auf [Voreinstellungen] > [Erweiterungen] tabblad > [TRACK SEPARATION] tabblad > [Einstellung ACTIVE PART].  Sie können [MUTE] oder [SOLO] auswählen.

  Mit der Einstellung [MUTE] kann die Ausgabe/Stummschaltung des jeweiligen Teils gesteuert werden.
  Mit der Einstellung [SOLO] kann die Ausgabe aller Teile oder die Ausgabe eines Teils gesteuert werden.

  • PART ISO
   Wenn Sie die Modustaste PART ISO, die im Mixer angezeigt wird, auf EIN setzen, wechselt der Modus zum Modus PART ISO, in dem Sie die Tonlautstärke jedes Teils anpassen können.
   Passen Sie die Tonlautstärke jedes Teils mit dem jeweiligen Regler für VOCAL/DRUMS/INST an, wenn der Modus PART ISO auf EIN gesetzt ist.
  • PART FX
   Wenn Sie die jeweilige Taste PART FX für VOCAL/DRUMS/INST, die im Effektbereich angezeigt wird, auf EIN setzen, kann ein Effekt auf jeden Teil angewendet werden.

  Um die Funktion TRACK SEPARATION zu aktivieren, aktivieren Sie [De functie TRACK SEPARATION activeren](Klicken Sie auf [Voreinstellungen] > Registerkarte [Erweiterungen] > [TRACK SEPARATION] tabblad ).

   

  https://rekordbox.com/nl/support/faq/trackseperation-6/#faq-q600181

 • Kan de functie TRACK SEPARATION worden geregeld door dj-apparatuur?

  Ja, deze kan door dj-apparatuur worden geregeld waarop de functie TRACK SEPARATION is voorzien.

  Bovendien kunt u elke functie gebruiken door deze toe te wijzen aan de hardware op MIDI LEARN.

  Het is echter noodzakelijk om een ondersteund abonnement te nemen of om verbinding te maken met een Hardware Unlock uitrusting.

   

  https://rekordbox.com/nl/support/faq/trackseperation-6/#faq-46755