Uitgaveopmerkingen

 • ver. 6.7.5

  NIEUW

  • Compatibiliteit met DDJ-REV5 toegevoegd.
  • Compatibiliteit met PLX-CRSS12 toegevoegd.
  • Cloud Analysis is beschikbaar op compatibele DJ-apparatuur.
   Om dit in te schakelen, sluit je een USB-opslagapparaat/SD-geheugenkaart die geverifieerd is op rekordbox aan op DJ-apparatuur.
   Opmerking:
   *Zie de FAQ voor meer informatie over Cloud Analysis.
   *Zie de FAQ voor de compatibele DJ-apparatuur.
  • Een 45 rpm optie toegevoegd voor de DVS JOG-draaisnelheid.
  • De mogelijkheid om de bovenste 16 muziekstukken van een afspeellijst in een samplerbank te laden werd toegevoegd.

  VERBETER

  • Muziekstukken in samplerslots kunnen nu verwisseld worden door slepen en neerzetten.

  OPGELOST

  • Kan af en toe niet inloggen op Beatport/Beatsource.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.7.4

  NIEUW

  • Google Drive is nu compatibel met Cloud Library Sync.
   Opmerking: zorg dat u de FAQ leest alvorens Google Drive met Cloud Library Sync te gebruiken.

  OPGELOST

  • Bugfixes en stabiliteitsverbeteringen.

   

 • ver. 6.7.3

  NIEUW

  • Beatport Streaming-muziekstukken zijn nu beschikbaar in de EXPORT-modus.
   CUE-instellingen, PATROON-aanpassing, afspeellijstbewerking, enz. zijn beschikbaar zoals in de PERFORMANCE-modus.
   Beatport Streaming-muziekstukken kunnen worden afgespeeld op de CDJ-3000 met behulp van CloudDirectPlay, maar dit is niet beschikbaar bij gebruik van USB EXPORT en LINK EXPORT.
   Opmerking: werk de CDJ-3000-firmware bij naar versie 3.00 of recenter.

  OPGELOST

  • Af en toe werden golfvormen niet correct weergegeven bij het bewerken van een muziekstuk in EDIT-modus.
  • Bij het wijzigen van de muziekstukinformatie van een muziekstuk dat naar Dropbox geüpload werd en vervolgens het muziekstuk te laden, kon hetzelfde muziekstuk in de Verzameling worden geïmporteerd.
  • Opgenomen bestanden kunnen niet worden geüpload naar YouTube.
  • Af en toe werden niet alle ontbrekende bestanden weergegeven wanneer [Alle ontbrekende bestanden weergeven] geselecteerd werd.
  • Bij het uploaden van muziekstukken naar Dropbox konden verschillende muziekstukken per ongeluk worden geüpload.
  • Af en toe waren sampler slots leeg na het opnieuw opstarten van rekordbox.
  • Af en toe konden Geschiedenissen niet correct worden geïmporteerd vanaf Device Library Plus.
  • Af en toe werden muziekstukken die naar Dropbox geüpload werden overgeslagen tijdens Automix.
  • Bij gebruik van de PERFORMANCE-modus zou een muziekstuk worden geladen bij het indrukken van de Enter-toets.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.7.2 [2023.6.1]

  FIXED

  • On Mac, music files in the Dropbox folder may inadvertently be deleted when using Cloud Library Sync.

   

 • ver. 6.7.1

  VERBETER

  • Wanneer u de DDJ-FLX10 gebruikt, komt de bediening van de EQ-regelaar overeen met de PART ISO-indeling wanneer u de instellingen voor de indeling van de functie TRACK SEPARATION wijzigt.
   Opmerking: werk de DDJ-FLX10-firmware bij naar versie 1.12 of recenter.

  OPGELOST

  • Soms konden gebruikers geen muziekstukken exporteren die naar de cloud werden geüpload.
  • Wanneer meerdere muziekstukken werden geselecteerd, konden ze soms niet worden geüpload naar de cloud.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.7.0

  NIEUW

  • Compatibiliteit met DDJ-FLX10 toegevoegd.
  • Functie TRACK SEPARATION toegevoegd.
  • Functie MIX POINT LINK toegevoegd.
  • Functie SYNC RATE toegevoegd.
  • STRETCH toegevoegd aan functie Beat FX.

  VERBETER

  • Wanneer rekordbox muziekstukken afspeelt die geüpload zijn naar de cloud, worden muziekbestanden afgespeeld die opgeslagen zijn op het lokale station, als deze beschikbaar zijn.
  • Optie toegevoegd om de loop in een lege slot vast te leggen wanneer op een sampler pad wordt gedrukt tijdens het afspelen van een loop.
  • Het ontwerp van de sampler-afspeelknop geeft nu aan of de Gate-modus in- of uitgeschakeld is.

  OPGELOST

  • SoundCloud Playlists en Likes kunnen soms leeg zijn.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.11

  NIEUW

  • Compatibiliteit met DJM-A9 toegevoegd.
  • Compatibiliteit met OPUS-QUAD toegevoegd.

  Opmerking: Om muziekstukken in een USB-opslagapparaat te kunnen afspelen op de OPUS-QUAD, dient u Device Library te converteren naar Device Library Plus.
  Selecteer EXPORT-modus, ga naar [Voorkeuren]>[DJ System]>[Apparaten]>[Bibliotheek] en vink [Device Library Plus (OPUS-QUAD ONLY)] aan.
  Voor instructies voor het converteren naar Device Library Plus, raadpleegt u de FAQ.

  • Ondersteuning voor Stagehand.

  OPGELOST

  • Op macOS Ventura doen er zich mogelijk crashes voor bij het starten van rekordbox.
  • Op Mac werden muziekstukken soms niet geëxporteerd.
  • In Windows 11 doet er zich soms audiostottering voor terwijl rekordbox op de achtergrond draait en muziekstukken afspeelt.
  • Soms werkte de Collection Auto Upload niet.
  • Soms kunnen muziekstukken in de Dropbox-map niet worden verplaatst.
  • Kan bestanden niet goed uploaden als ze gelijkaardige lange namen hebben in Cloud Library Sync.
  • Er kunnen crashes optreden bij het laden of verwijderen van SoundCloud-tracks.
  • Soms kunnen snelkoppelingen in de Structuurweergave niet worden gebruikt.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

  WIJZIGING

  • De rekordboxAgent-app werkt nu alleen wanneer rekordbox actief is.

   

 • ver. 6.6.10

  VERBETER

  • Het dialoogvenster met de Beatport/Beatsource-aanmeldstoring begeleidt de gebruiker nu om een abonnement te nemen op het vereiste plan.

  OPGELOST

  • Soms kunnen muziekbestanden die uit een map in Dropbox worden geïmporteerd, ontbrekende bestanden worden.
  • Op macOS Ventura kan er een potientiële crash optreden wanneer rekordbox voor het eerst wordt gestart.
  • Af en toe niet in staat om gedownloade muziekstukken op een PC/Mac te laden met [Alleen geselecteerde muziekbestanden synchroniseren] geselecteerd.

  Opmerking: Als dit probleem zich voordoet, selecteert u [Cloud Library Sync] > [Muziekstukken uit lokale opslag verwijderen] om de muziekstukken te verwijderen van de PC/Mac waar u ze hebt gedownload en downloadt u ze vervolgens opnieuw.

  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.9

  NIEUW

  • Synchronisatiemethode voor muziekbestanden werd toegevoegd aan de Cloud Library Sync-instellingen op MY PAGE.

  OPGELOST

  • Op macOS Ventura kan er een potentiële crash optreden wanneer rekordbox wordt gestart.
  • Op macOS Ventura de master-databank niet openen/selecteren op een apparaat dat met FAT32 of exFAT werd geformatteerd.
  • Op macOS Ventura de master-databank niet overzetten naar een apparaat dat met FAT32 of exFAT werd geformatteerd.
  • Op Mac wordt Split screen mogelijk niet correct weergegeven.
  • Er kan een dialoogvenster Gebruikerverificatiefout verschijnen wanneer rekordbox offline wordt gestart.
  • Potentiële crash bij het laden of afspelen van Beatport/Beatsource-muziekstukken.
  • Kan geen back-up maken van bestanden als de bibliotheek groter is dan 4 GB.
  • Kan GOBO niet correct weergeven op sommige patrooninstellingen bewegende kop in de LIGHTING-modus.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.8

  NIEUW

  • Nu is de mogelijkheid voorzien dat voor elke gebruiker een geoptimaliseerd informatiescherm wordt weergegeven.
  • macOS Ventura wordt nu ondersteund.

  OPGELOST

  • De panelen MEMORY/HOT CUE/INFO kunnen in de EXPORT-modus gedeactiveerd zijn nadat de modus DVS ABSOLUTE werd geselecteerd in de PERFORMANCE-modus.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.