Uitgaveopmerkingen

 • ver. 6.7.0

  NIEUW

  • Compatibiliteit met DDJ-FLX10 toegevoegd.
  • Functie TRACK SEPARATION toegevoegd.
  • Functie MIX POINT LINK toegevoegd.
  • Functie SYNC RATE toegevoegd.
  • STRETCH toegevoegd aan functie Beat FX.

  VERBETER

  • Wanneer rekordbox muziekstukken afspeelt die geüpload zijn naar de cloud, worden muziekbestanden afgespeeld die opgeslagen zijn op het lokale station, als deze beschikbaar zijn.
  • Optie toegevoegd om de loop in een lege slot vast te leggen wanneer op een sampler pad wordt gedrukt tijdens het afspelen van een loop.
  • Het ontwerp van de sampler-afspeelknop geeft nu aan of de Gate-modus in- of uitgeschakeld is.

  OPGELOST

  • SoundCloud Playlists en Likes kunnen soms leeg zijn.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.11

  NIEUW

  • Compatibiliteit met DJM-A9 toegevoegd.
  • Compatibiliteit met OPUS-QUAD toegevoegd.

  Opmerking: Om muziekstukken in een USB-opslagapparaat te kunnen afspelen op de OPUS-QUAD, dient u Device Library te converteren naar Device Library Plus.
  Selecteer EXPORT-modus, ga naar [Voorkeuren]>[DJ System]>[Apparaten]>[Bibliotheek] en vink [Device Library Plus (OPUS-QUAD ONLY)] aan.
  Voor instructies voor het converteren naar Device Library Plus, raadpleegt u de FAQ.

  • Ondersteuning voor Stagehand.

  OPGELOST

  • Op macOS Ventura doen er zich mogelijk crashes voor bij het starten van rekordbox.
  • Op Mac werden muziekstukken soms niet geëxporteerd.
  • In Windows 11 doet er zich soms audiostottering voor terwijl rekordbox op de achtergrond draait en muziekstukken afspeelt.
  • Soms werkte de Collection Auto Upload niet.
  • Soms kunnen muziekstukken in de Dropbox-map niet worden verplaatst.
  • Kan bestanden niet goed uploaden als ze gelijkaardige lange namen hebben in Cloud Library Sync.
  • Er kunnen crashes optreden bij het laden of verwijderen van SoundCloud-tracks.
  • Soms kunnen snelkoppelingen in de Structuurweergave niet worden gebruikt.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

  WIJZIGING

  • De rekordboxAgent-app werkt nu alleen wanneer rekordbox actief is.

   

 • ver. 6.6.10

  VERBETER

  • Het dialoogvenster met de Beatport/Beatsource-aanmeldstoring begeleidt de gebruiker nu om een abonnement te nemen op het vereiste plan.

  OPGELOST

  • Soms kunnen muziekbestanden die uit een map in Dropbox worden geïmporteerd, ontbrekende bestanden worden.
  • Op macOS Ventura kan er een potientiële crash optreden wanneer rekordbox voor het eerst wordt gestart.
  • Af en toe niet in staat om gedownloade muziekstukken op een PC/Mac te laden met [Alleen geselecteerde muziekbestanden synchroniseren] geselecteerd.

  Opmerking: Als dit probleem zich voordoet, selecteert u [Cloud Library Sync] > [Muziekstukken uit lokale opslag verwijderen] om de muziekstukken te verwijderen van de PC/Mac waar u ze hebt gedownload en downloadt u ze vervolgens opnieuw.

  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.9

  NIEUW

  • Synchronisatiemethode voor muziekbestanden werd toegevoegd aan de Cloud Library Sync-instellingen op MY PAGE.

  OPGELOST

  • Op macOS Ventura kan er een potentiële crash optreden wanneer rekordbox wordt gestart.
  • Op macOS Ventura de master-databank niet openen/selecteren op een apparaat dat met FAT32 of exFAT werd geformatteerd.
  • Op macOS Ventura de master-databank niet overzetten naar een apparaat dat met FAT32 of exFAT werd geformatteerd.
  • Op Mac wordt Split screen mogelijk niet correct weergegeven.
  • Er kan een dialoogvenster Gebruikerverificatiefout verschijnen wanneer rekordbox offline wordt gestart.
  • Potentiële crash bij het laden of afspelen van Beatport/Beatsource-muziekstukken.
  • Kan geen back-up maken van bestanden als de bibliotheek groter is dan 4 GB.
  • Kan GOBO niet correct weergeven op sommige patrooninstellingen bewegende kop in de LIGHTING-modus.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.8

  NIEUW

  • Nu is de mogelijkheid voorzien dat voor elke gebruiker een geoptimaliseerd informatiescherm wordt weergegeven.
  • macOS Ventura wordt nu ondersteund.

  OPGELOST

  • De panelen MEMORY/HOT CUE/INFO kunnen in de EXPORT-modus gedeactiveerd zijn nadat de modus DVS ABSOLUTE werd geselecteerd in de PERFORMANCE-modus.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.7

  OPGELOST

  • Bugfixes en stabiliteitsverbeteringen.

   

 • ver. 6.6.6

  NIEUW

  •  Compatibiliteit met DDJ-FLX4 toegevoegd.
  • Het installatieprogramma Firmware Update Manager is inbegrepen.

  VERBETER

  • Pictogram ACTIVE CENSOR in de lijst met muziekstukken heeft nu voorrang op de pictogrammen phraseanalyse/vocal-positieanalyse.

  OPGELOST

  • Muziekstukken worden herhaaldelijk afgespeeld wanneer het menuscherm Tutorial wordt weergegeven.
  • Soms verandert BPM wanneer Slip Reverse in de modus DVS RELATIVE wordt gebruikt met SYNC ingeschakeld.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.5

  NIEUW

  • RMX EFFECTS zijn nu beschikbaar voor Free of Core abonnementen met muisbediening.
   Opmerking: RMX EFFECTS zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer MIDI/HID-apparaten, zoals controllers of CDJ's, aangesloten zijn.
  • Een optie toegevoegd om afspeellijsten te verbergen in Cloud Library Sync.
  • [Instelling batchgewijs Auto Upload] toegevoegd voor afspeellijsten in Cloud Library Sync.
  • Mogelijkheid om de triggertiming te wijzigen om een muziekstuk toe te voegen aan [Geschiedenissen] in de PERFORMANCE-modus.

  VERBETER

  • Audioverwerking om de EQ-aanpassing van HELIX/VINYL BRAKE in BEAT FX mogelijk te maken.
  • Mogelijkheid om [Geschiedenissen] per map te verwijderen.

  OPGELOST

  • Kan af en toe niet inloggen op Beatport/Beatsource.
  • Zoekfilter in Beatport/Beatsource Offline Locker werkte niet correct.
  • Op een Mac werd het geluid soms even gedempt bij het afspelen van bepaalde muziekstukken.
  • Op een Mac wordt mogelijk geen geluid uitgevoerd wanneer Beat FX FILTER ingeschakeld wordt.
  • Armatuurinformatie op het scherm FIXTURE LIBRARY wordt mogelijk niet correct weergegeven in de LIGHTING-modus.
  • Soms niet in staat Venue te kopiëren op het scherm FIXTURE LIBRARY in de LIGHTING-modus.
  • Muziekstukken verdwenen uit de Zoekresultaten op een CDJ/XDJ bij het laden vanuit de Zoekresultaten bij gebruik van PRO DJ LINK.
  • Af en toe waren effecten als TRANS en ROLL uit de maat.
  • Af en toe duurde het even voordat de synchronisatie begon bij gebruik van SYNC MANAGER.
  • De filterfunctie in de kenmerkkolom werkte niet goed.
  • Af en toe veranderde het audioapparaat onverwacht naar externe USB-audio.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

   

 • ver. 6.6.4

  NIEUW

  • Cloud Analysis toegevoegd.

  VERBETER

  • Mogelijkheid om offline muziekstukken toe te voegen aan de map [Offline Locker]/[Downloads] via slepen en neerzetten in de diensten Beatport, Beatsource en SoundCloud.

  OPGELOST

  • Af en toe niet mogelijk om KEY, golfvorm en BPM weer te geven voor TIDAL-muziekstukken.
  • Onjuiste aanduiding van niveaumeter op Mac.
  • Onjuiste BeatGrid op Windows 11.
  • Het geluid werd af en toe gedempt tijdens het afspelen van M4A-bestanden op Windows.
  • Lay-out beschadigd bij uitvoer naar een extern beeldscherm met een andere resolutie op Mac.
  • Af en toe niet mogelijk om rekordbox voor het eerst te starten. Er verschijnt een foutmelding.
  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

  MODIFICHE

  • KUVO-gerelateerde functies verwijderd.
  • Ondersteuning voor een update naar de rekordbox-server.

   

 • ver. 6.6.3

  OPGELOST

  • Op een Mac die de Apple M1-chip gebruikt, crash wanneer [Voorkeuren] > [Tonen] > [JOG -display wisselen] is ingesteld op [HOT CUE COUNTDOWN].