rekordbox voor ontwikkelaars

XML-afspeellijst

Je kunt nu je rekordbox-afspeellijsten weergeven in het deelvenster [Bridge] door afspeellijstgegevens te importeren uit een XML-bestand.

1) Maak een XML-bestand en sla het op de gewenste locatie op.

2) Open het eerder gemaakte XML-bestand in een tekstbewerkingsprogramma. De eerste rij moet er zo uitzien:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Om afspeellijsten en de gegevens ervan op te slaan naar rekordbox, moeten alle rijen vanaf de tweede rij voldoen aan een indeling die door rekordbox wordt ondersteund. Je kunt een lijst met XML-indelingen die door rekordbox worden ondersteund, hier bekijken.

3) Start rekordbox en selecteer het gegenereerde XML-bestand dat je wilt importeren onder [File]->[Preferences]->[Bridge]->'Imported Library'.
※ Meerdere afspeellijsten of afspeellijstmappen met dezelfde naam zijn niet mogelijk binnen hetzelfde niveau van een map.