Information

INFORMATIE
 

rekordbox ver. 6.6.10 is vrijgegeven.

rekordbox ver. 6.6.10 is vrijgegeven.

7 februari 2023

release-opmerkingen

VERBETER

  • Het dialoogvenster met de Beatport/Beatsource-aanmeldstoring begeleidt de gebruiker nu om een abonnement te nemen op het vereiste plan.

OPGELOST

  • Soms kunnen muziekbestanden die uit een map in Dropbox worden geïmporteerd, ontbrekende bestanden worden.
  • Op macOS Ventura kan er een potientiële crash optreden wanneer rekordbox voor het eerst wordt gestart.
  • Af en toe niet in staat om gedownloade muziekstukken op een PC/Mac te laden met [Alleen geselecteerde muziekbestanden synchroniseren] geselecteerd.

Opmerking: Als dit probleem zich voordoet, selecteert u [Cloud Library Sync] > [Muziekstukken uit lokale opslag verwijderen] om de muziekstukken te verwijderen van de PC/Mac waar u ze hebt gedownload en downloadt u ze vervolgens opnieuw.

  • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.