Information

INFORMATIE
 

Belangrijke opmerking voor klanten die rekordbox ver. 6.6.2 op Mac gebruiken.

Op een Mac die de Apple M1-chip gebruikt hebben we een probleem vastgesteld waarbij er zich een crash voordoet wanneer [Voorkeuren] > [Tonen] > [JOG-display wisselen] is ingesteld op [HOT CUE COUNTDOWN].

Dit probleem, dat zich voordeed in versie 6.6.2, is verholpen in versie 6.6.3.

Update uw rekordbox naar de recentste versie.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak dat hierdoor ontstaat.