FAQ - Archive - Bediening

FAQ Search

A blue triangle icon with a musical note in it is shown on the left side of tracks after I updated rekordbox to ver. 2.00 or later. What does the icon mean?

The blue triangle icon means that the track has not been analyzed to have the enlarged waveform shown on CDJ-2000nexus and the mobile version of rekordbox.
Right-click each track with the icon, and select "add new analysis data"; then, data for the enlarged waveform will be generated, and the blue triangle icon will disappear.
Tracks with the blue triangle icon are still playable on CDJ-2000nexus and the mobile version of rekordbox, but please note a couple of things below:
- If tracks with the icon are exported to a USB device or a mobile device, it will take more time to export them because the tracks are to be analyzed before being exported.
- If you play tracks with the icon on CDJ-2000nexus connected via PRO DJ LINK, the enlarged waveform will not be shown on the display of CDJ-2000nexus.

I bought a new computer. Can I move the rekordbox database and preferences to the new computer?

Yes, you can. Migration of rekordbox files can be performed only from Windows to Windows or Mac to Mac.
Before migrating rekordbox files, please ensure the following conditions:
- You must use exactly the same username on both computers.
- You need to ensure that both computers have exactly the same version of rekordbox installed.
* Please note that Pioneer is not responsible for any damages, losses, or other problems associated with migration of the rekordbox database and other files based on this information. Please ensure special care is taken when you take the following procedure.
Migration consists of two steps below.
 
Step 1: Migration of rekordbox files
On your current computer to copy files from, browse the following locations to find the rekordbox files. Note that you may need to unhide the hidden folders and files in order to see the rekordbox files. For more information of doing that on your specific OS, please ask the OS manufacturers.
 
[ In case of Windows ]
1) Open the rekordbox folder at the following location in your current computer.
Windows XP: C:\Documents and Settings\yourusername\Application Data\Pioneer\rekordbox
Windows Vista: C:\Users\yourusername\AppData\Roaming\Pioneer\rekordbox
Windows 7: C:\Users\yourusername\AppData\Roaming\Pioneer\rekordbox
2) Make sure the following folder and files are in there.
- PIONEER (a folder in which there are files)
- datafile.edb
- rekordbox.settings
3) Copy the folder (along with files in there) and files above to the rekordbox folder at the same location of your new computer.
* Note * If the location of PIONEER folder is changed in the settings of preferences, please copy the folder to the same location of your new computer.
 
[ In case of Mac OS X ]
1) Open the rekordbox folder at the following location in your current computer.
/Users/yourusername/Library/Pioneer/rekordbox
2) Make sure the following folder and file are in there.
- PIONEER (a folder in which there are files)
- datafile.edb
3) Copy the folder (along with files in there) and the file above to the rekordbox folder at the same location of your new computer.
* Note * If the location of PIONEER folder is changed in the settings of preferences, please copy the folder to the same location of your new computer.
4) Next, open the rekordbox folder at the following location in your current computer.
/Users/yourusername/Library/Preferences/Pioneer/rekordbox
5) Make sure the following file is in there.
- rekordbox.settings
6) Copy the file above to the rekordbox folder at the same location of your new computer.
 
Step 2: Migration of Music Files
Copy your music files from your current computer to your new computer.
 
[ If you copy your music files to the same location ]
Run rekordbox on your new computer, and make sure all your collections and preferences are retained. You will be able to play the tracks.
 
[ If you copy your music files to a different location ]
Run rekordbox on your new computer, and make sure preferences are retained. Tracks in your collection will be marked as [ ! ], which shows that files are missing; therefore, you need to relocate them.
From the [File] menu, select [Display All Missing Files]. Select the music file(s); then, click [Relocate] to assign a new location to them. If you select multiple files, all files in their folder(s) can be relocated collectively.
* Note * Please note that if you change the location or folder name in your new computer where the music files are also to be used with other software, the files might not be recognized by other software.
* Note * When migrating rekordbox files from Windows XP to Windows7 or to Windows Vista, if your music files are stored in the predefined OS system folder like "My Music," PRO DJ LINK might not function properly on the new computer because the folder name looks the same, but the actual location (directory path) is different. In such a case, please try the following procedure on your new computer:
1) End rekordbox.
2) Rename the folder name where the music files are stored.
3) Start rekordbox, and see the [Collection] pane to check if the music files in the renamed folder are marked as [ ! ] (missing files).
4) Then, relocate the missing music files. For detailed instructions, see [ If you copy your music files to a different location ] section above.

Wat is het XML-formaat voor afspeellijsten?

Klik hier om het XML-formaat te zien.

Kunnen de DJ-apparaatpictogrammen die zichtbaar zijn in het verbindingsstatuspaneel anders worden geordend?

Jazeker. U kunt de DJ-apparaatpictogrammen die zichtbaar zijn in het verbindingsstatuspaneel verplaatsen door ze naar links of naar rechts te slepen.

Hoe is een tag-lijst precies te gebruiken?

Anders dan een afspeellijst, is een tag-lijst te gebruiken voor het tijdelijk markeren van muziekstukken voor afspelen. Een tag-lijst kan onderling worden gedeeld door uw PC en een DJ-speler die is aangesloten via een LAN-kabel (tot maximaal vier spelers).

Wat is het nummer dat te zien is in de [LINK]-knop in de linker benedenhoek van mijn rekordbox-scherm?

Dit nummer wordt toegekend om het DJ-apparaat onderscheid te laten maken tussen verschillende actieve rekordbox-programma's, wanneer er meerdere computers zijn aangesloten.

Wat kan er precies bereikt worden door de instellingen voor de achtergrondkleur te veranderen?

Dit is dezelfde achtergrondkleur die verschijnt wanneer u de inhoud van het USB-apparaat doorneemt op uw CDJ-2000. Door de achtergrondkleur in te stellen met rekordbox, kunt u de kleur van het CDJ-2000-doorbladerscherm zelf kiezen.
Deze instelling is afzonderlijk te maken voor elk USB-apparaat/SD-kaart. Door de achtergrondkleuren voor diverse USB-apparaten/SD-kaarten verschillend in te stellen, kan de DJ in één oogopslag zien welk USB-apparaat/SD-kaart er op dat moment is aangesloten op de CDJ-2000.

Wat kan er precies bereikt worden door de kleurinstellingen te veranderen?

De muziekbestanden die u beheert via rekordbox zijn te verdelen in acht kleurgroepen. U kunt de namen van deze groepen ook wijzigen.
Zeg bijvoorbeeld dat een DJ een aantal levendige, upbeat nummers samen in een groep wil plaatsen. Allereerst kunnen deze nummers allemaal de kleur geel krijgen. Daarna kan de afdeling “Opmerkingen” onder Voorkeuren -> Kleur worden voorzien van de opmerking “Vrolijk”. De DJ kan vervolgens de nummers die met geel zijn gemerkt zowel in rekordbox als op de CDJ-2000 sorteren onder het hoofdje “Vrolijk”.
* Deze instelling verschilt van die wordt gebruikt voor het wijzigen van de schermkleuren voor rekordbox of de CDJ-2000.

Wanneer is het nuttig om gebruik te maken van de “hotcue-banklijst” functie?

De hotcue-banklijsten kunnen worden aangemaakt met rekordbox voordat u ze gebruikt op de CDJ-2000. De DJ kan in totaal drie hot-cues instellen voor gebruik met deze speler. Deze drie cues (A, B en C) vormen samen één hotcue-banklijst. Een hotcue-banklijst kan ook bestaan uit cues in verschillende muziekbestanden. Door het voorbereiden van meerdere hotcue-banklijsten verkrijgt de DJ de mogelijkheid (nog niet aanwezig op eerdere spelers) om vlot en vrijelijk te kiezen uit een groot aantal cues, tijdens een optreden met de CDJ-2000.

Kunnen er illustraties worden toegevoegd aan andere zaken dan muziekbestanden?

Illustraties kunnen ook worden ingesteld voor afspeellijsten en hotcue-banklijsten. Dit doet u door met de rechter muisknop te klikken op een bestaande afspeellijst of hotcue-banklijst en dan te kiezen voor de optie “Illustratie toevoegen”. Daarna hoeft u alleen nog de gewenste illustratie te kiezen en dan is de instelling compleet. Deze illustratie kunt u vervolgens bekijken op het scherm van de DJ-speler, zodat u als DJ op een meer visuele manier uit uw lijsten kunt kiezen.

Zijn de gegevens in de tags van muziekbestanden slechts per één muziekstuk tegelijk te bewerken?

Het is mogelijk deze gegevens voor meerdere muziekbestanden tegelijk te bewerken. Hiervoor selecteert u eerst verscheidene bestanden uit het [Verzameling]-kader. Zolang deze bestanden geselecteerd blijven, kunt u wijzigingen aanbrengen in de gegevens via het [Informatie]-kader. Deze functie is handig voor het aanpassen van informatie voor muziekbestanden die bepaalde gegevens gemeenschappelijk hebben (zoals de naam van het album, enz.).

When I change the rating of a track in iTunes after importing it to rekordbox, can the new rating be imported to rekordbox?

Information edited in iTunes can be imported to rekordbox by selecting the track then using the “Get Info from iTunes” command from the context menu.

Can I edit iTunes playlists?

iTunes playlists cannot be directly edited from rekordbox, but playlists edited with rekordbox can be exported as files in m3u8 format and these playlist files can be imported to iTunes.

Waarvoor dient de QUANTIZE-functie in het spelerpaneel?

Deze functietoets dient voor het in- en uitschakelen van de “Quantize”-functie, die op zich dient voor het instellen van cue-punten in het spelerpaneel.
Door inschakelen van de kwantificering zorgt u dat brekordbox cue-punten en luspunten precies op de beat kan instellen.

De Categorie- en Sorteer-criteria kunnen worden ingesteld via zowel de [Voorkeuren] als het [Apparaat]-kader. Wat is het verschil?

De basisinstellingen maakt u via [Voorkeuren]. Deze voorkeursinstellingen worden automatisch toegepast wanneer u voor het eerst iets exporteert naar een USB-apparaat. Deze instellingen kunt u later wijzigen en aanpassen aan elk afzonderlijk apparaat via het [Apparaat]-kader.

Wat kan ik bereiken via het instellen van velden voor de Categorie- en Sorteer-criteria?

Met rekordbox kunt u de weergave van de Categorie- en Sorteer-criteria op uw CDJ-2000/CDJ-900 naar eigen inzicht aanpassen door ze te exporteren naar uw USB-apparaat. Wanneer het USB-apparaat eenmaal is aangesloten, zal uw CDJ-2000/CDJ-900 de geëxporteerde instellingen aangeven.

Wat is de apparaatnaam die wordt aangegeven wanneer ik een USB-apparaat selecteer? Is dit verschillend van de volumenaam?

Dit is de naam die wordt aangegeven zodra uw USB-apparaat is aangesloten op uw CDJ-2000/CDJ-900. Dit is verschillend van de volumenaam die wordt toegekend aan een apparaat onder Windows of het Mac OS besturingssysteem.

Wat is de DJ-afspeeltelling?

Dit geeft het aantal malen dat een muziekstuk op een USB-apparaat is afgespeeld op uw CDJ. Deze telling wordt verhoogd wanneer uw afspeelgeschiedenis wordt opgeslagen als een afspeellijst in rekordbox.

Hoeveel schijfruimte is er nodig om muziekstukken te importeren naar rekordbox?

Hoeveel ruimte er vereist is hangt af van de lengte van de muziekstukken en de afmetingen van de illustraties. Gemiddeld zal er van 10 KB tot 100 KB ruimte nodig zijn.

Waarvoor dient de optie Verzameling bijwerken?

Hiermee kan rekordbox uw verzameling bijwerken, zodat die de meest recente cue-gegevens bevat voor de USB-muziekstukken die zijn afgespeeld op uw CDJ.

Welke beeldformaten zijn toe te voegen als illustraties?

rekordbox is geschikt voor JPEG- en PNG-bestanden.

Waarvoor dienen de PIONEER en CONTENTS mappen die ik aantref op mijn USB-apparaat/SD-kaart?

Deze mappen bevatten gegevens die worden gebruikt door rekordbox en CDJ-apparaten. Verwijder deze mappen niet.

Can the database file be moved?

The locations of tracks and the PIONEER folder (containing analysis files and artwork) can be changed, but the database file cannot be moved.

Is er een manier om verzamelingsgegevens veilig te stellen met een backup?

Vanaf versie 1.3.0 is er aan rekordbox een backup/herstelfunctie toegevoegd. U kunt een backup maken of de opgeslagen gegevens herstellen door in te stellen op [Bibliotheek] in het [Bestand]-menu.

Hoe kan ik een muziekbestand herstellen in de oorspronkelijke toestand na aanpassen van het beatpatroon?

Klik met de rechter muisknop op het muziekbestand en kies dan voor [Muziekstuk analyseren]. Dan wordt het muziekstuk opnieuw geanalyseerd.

Hoeveel onderdelen kunnen er worden opgeslagen in de geschiedenis van de DJ-speler?

Er kunnen tot 999 onderdelen worden opgeslagen. Wanneer deze limiet is bereikt, zullen de vorige onderdelen worden overschreven, vanaf het oudste onderdeel in de geschiedenis.