FAQ - Archive - Problemen oplossen

FAQ Search

Ik kan de geluidsweergave van rekordbox niet controleren (met de link-monitorfunctie) vanaf mijn DJM-2000.

Daarnaast dient u vooral ook de optie in te schakelen [Gebruik de “LINK MONITOR” functie van Pioneer DJ-mengpanelen] die u vindt onder Bestand -> Voorkeuren -> Audio.

Wanneer ik rekordbox start, krijg ik een waarschuwing van mijn besturingssysteem of een beveiligingsprogramma met een verzoek om toestemming voor het gebruik van het "rekordbox program file", de "Pro DJ Link System Manager" en "Pro DJ Link NFS Server". Wat kan ik het beste doen? Is het verstandig om deze toestemming te geven?

Dit waarschuwingsbericht kan verschijnen, afhankelijk van uw besturingssysteem of een beveiligingsprogramma dat is geïnstalleerd op uw computer. Als u via dit scherm toestemming geeft, kunt u gebruik maken van de rekordbox LINK-functies. Raadpleeg voor nadere details de maker of verkoper van uw besturingssysteem of uw beveiligingsprogramma.

I kan geen muziekstukken afspelen via de link met mijn DJ-speler.

 1. Als de [UNLOCK/LOCK]-schakelaar van uw DJ-2000 in de [LOCK]-stand staat, is het verslepen van muziekstukken naar een andere plaats geblokkeerd zolang er tegelijk een ander muziekstuk wordt afgespeeld. 
 2. Afhankelijk van de op uw computer gebruikte beveiligingssoftware en de instellingen van het besturingssysteem is het wellicht niet mogelijk om een PRO DJ LINK-verbinding tot stand te brengen. In een dergelijk geval moet u uw instellingen voor de volgende vier programma’s controleren om er zeker van te kunnen zijn dat deze niet geblokkeerd worden:  - rekordbox.exe  - PSvNFSd.exe  - PSvLinkSysMgr.exe  - edb_streamd.exe

De [LINK]-knop verschijnt niet wanneer ik in rekordbox verbinding probeer te maken met mijn CDJ-2000/CDJ-900.

 1. Afhankelijk van de op uw computer gebruikte beveiligingssoftware en de instellingen van het besturingssysteem is het wellicht niet mogelijk om een PRO DJ LINK-verbinding tot stand te brengen. In een dergelijk geval moet u uw instellingen voor de volgende vier programma’s controleren om er zeker van te kunnen zijn dat deze niet geblokkeerd worden:  - rekordbox.exe  - PSvNFSd.exe  - PSvLinkSysMgr.exe  - edb_streamd.exe 
 2. Het kan even duren voordat er een IP-adres verkregen is, afhankelijk van uw werkomgeving. Het verschijnen van de [LINK]-knop kan wel eens enkele minuten vergen. Soms kan er geen verbinding tot stand komen tussen rekordbox en uw DJ-speler, vanwege de beveiligingsinstellingen van de computer. In dat geval dient u te zorgen dat uw instellingen de verbinding tussen rekordbox en de LINK functies niet belemmeren. Voor nadere details over het aanpassen van uw beveiligingsinstellingen kunt u het best contact opnemen met de leverancier van uw beveiligingssoftware.

Ik kan de tag-gegevens voor de muziekstukken in mijn verzameling niet bijwerken of aanpassen.

Het aanpassen van tag-gegevens wordt uitgeschakeld tijdens het gebruik van PRO DJ LINK.
Om de gegevens aan te passen, zult u eerst de verbinding van rekordbox op uw DJ-apparaat moeten verbreken.
* De functie ““Quantize” op CDJ inschakelen” is wel aan te passen wanneer de verbinding gemaakt is.

Ik heb een hotcue-banklijst gemaakt, maar ik zie geen keuzemogelijkheid voor “Hot Cue Bank” op het scherm van mijn DJ-speler.

Ga eerst naar [Bestand] -> [Voorkeuren] -> [Exporteren] en verplaats dan het onderdeel “HOT CUE BANK” naar uw actieve categorie-kolom. Om te zorgen dat deze instelling aan te passen is, zult u de verbinding van uw PRO DJ LINK tijdelijk moeten verbreken.
* Alleen van toepassing op de CDJ-2000.

Wanneer ik een muziekbestand verplaats naar een andere lokatie in mijn computer, kan rekordbox het bestand niet meer afspelen. Moet ik het muziekstuk dan opnieuw in rekordbox importeren?

rekordbox heeft een functie voor het opzoeken van verplaatste bestanden. Om die te gebruiken, klikt u met de rechter muisknop op het verplaatste muziekbestand en kiest u voor "Verplaatsen". Op die manier kunt u zorgen dat alle cue-gegevens voor het muziekstuk bewaard blijven.

Bestanden die ik had geïmporteerd vanaf mijn USB-apparaat kunnen niet meer worden afgespeeld en er verschijnt een bericht “Bestand ontbreekt”.

Is de stationsletter voor uw USB-apparaat misschien veranderd?
Indien dat het geval kan zijn, past u de naam van het pad dan zo aan als oorspronkelijk gebruikt werd bij het importeren van de bestanden.

Als ik het bpm-tempo voor een bepaald muziekstuk bijwerk in het [Info]-kader, wordt de nieuw gekozen bpm-waarde niet aangegeven in het spelerpaneel wanneer ik het muziekstuk afspeel.

De bpm-waarde die wordt aangegeven in het spelerpaneel is het resultaat van de analyse van het betreffende muziekstuk. De bpm-waarde die is aangepast via het [Info]-kader wordt niet aangegeven in het spelerpaneel.

De bibliotheek die ik heb samengesteld in rekordbox geeft onleesbare tekens te zien wanneer ik hem open via de CDJ-2000.

rekordbox is op dit moment niet geschikt voor het tonen van de lettertekens of symbolen in het S-JIS systeem of andere vreemde talen. Gebruik de gangbare Unicode-lettertekens voor de ID3-tag van de muziekstukken die u importeert.

Het importeren van muziekbestanden lukt niet.

De muziekbestanden die u in rekordbox kunt laden en afspelen staan aangegeven in de onderstaande tabel.

image

・ Het is wellicht niet mogelijk om muziekbestanden te lezen of af te spelen met zowel beelden als geluid, of muziekbestanden met auteursrechtbeveiliging.

Ik kan geen cue-punt vastleggen in een hotcue-banklijst.

U kunt een cue-punt vastleggen in een hotcue-banklijst die is samengesteld via het [Hotcue-banklijst]-kader. Dit cue-punt kunt u instellen in een muziekstuk uit uw verzameling of uw afspeellijsten. Een muziekstuk dat u afspeelt via uw [Apparaat]-kader kan niet worden toegevoegd aan een hotcue-banklijst in het [Hotcue-banklijst]-kader. Daarentegen kan het wel worden toegevoegd aan een hotcue-banklijst die wordt getoond in het [Apparaat]-kader.

Some tracks cannot be imported from the [Bridge] pane.

 1. Sometimes a track’s file path is not written in iTunes xml for various reasons, such as when the file path is too long. Tracks without file paths cannot be imported from the [Bridge] pane to rekordbox. Such tracks can be imported by moving them to a different folder to shorten their file path. 
 2. It is also not possible to import music files to rekordbox if they have no extension.

De illustratie van een muziekstuk dat is geïmporteerd via het [Brug]-kader wordt niet vertoond.

Aangezien illustraties automatisch worden verkregen binnen iTunes en niet naar een ID3-tag worden geschreven, is rekordbox niet in staat illustraties weer te geven die zijn geïmporteerd via de zgn. Brug.

Het importeren van m3u/pl3-afspeellijsten lukt niet.

De huidige versie van rekordbox is niet geschikt voor de import vanuit een bestandspad dat andere dan gewone ASCII-lettertekens bevat. Als een bestandsnaam bijvoorbeeld Chinese tekens bevat, kunt u dat bestand niet importeren uit een afspeellijst.

Ik kan de afspeelgeschiedenis van mijn DJ-speler niet opslaan als afspeellijst in rekordbox.

1) Als de muziekstukken die zijn afgespeeld op uw DJ-speler allemaal zijn verwijderd uit uw verzameling, kan de afspeelgeschiedenis niet worden opgeslagen als afspeellijst.
2) De afspeelgeschiedenis kan niet worden opgeslagen als afspeellijst, als het USB-apparaat muziekstukken bevat die zijn geïmporteerd vanaf een andere computer.

Playlists created on a DJ player cannot be imported to rekordbox from a USB device.

Music files exported onto a USB device from another computer and music files that have been deleted from the rekordbox collection cannot be reimported from a USB device onto a computer. Such tracks are deleted from the playlist when importing the playlist from the USB device.

Onder [Bestand] -> [Voorkeuren] -> [Algemeen] staat een functie vermeld als “Muziekstukanalyse toestaan bij LAN-verbinding”. Waarvoor dient dit?

Soms kan het analyseren van muziekstukken tijdens het gebruik van PRO DJ LINK de werking van rekordbox vertragen. In dat geval kunt u met deze functie de muziekanalyse uitschakelen om een snellere respons te verkrijgen.

Ik kan geen muziekstukken exporteren naar mijn USB-apparaat.

Muziekstukken waarvan de analyse nog niet voltooid is, zijn niet beschikbaar voor export zolang de PRO DJ LINK actief is, als de keuze “Stop muziekanalyse bij activeren koppeling” is afgevinkt (via [Bestand] -> [Voorkeuren] -> [Algemeen]). Wacht tot de PRO DJ LINK niet meer actief is, voordat u iets gaat exporteren naar uw apparaat.

De muziekstukken die ik heb geëxporteerd naar mijn USB-apparaat worden slechts vaag in grijs aangegeven.

Muziekstukken die vóór het exporteren nog niet zijn geanalyseerd, worden in grijs aangegeven in het [Apparaat]-kader. Wanneer de analyse voltooid is, wordt daarmee ook de export compleet geacht, zodat de tekst niet langer grijs is.
Muziekstukken die in grijs worden aangegeven kunnen niet worden afgespeeld, dus verwijdert u het USB-apparaat niet voordat de analyse is voltooid.

Het bpm-tempo en het beat-grid worden niet aangegeven.

Het bpm-tempo en het beat-grid kunnen niet worden aangegeven als 1) het muziekstuk te kort duurt (minder dan een minuut) of 2) als er geen beat-grid kan worden vastgesteld vanwege drastische beat-wisselingen.

The overall waveform is not displayed when tracks are played in the player panel.

Check that the location of the “PIONEER” folder (containing the analysis files) is properly specified at [File] -> [Preferences] -> [General].
If a location in which the user does not have access authority is specified, the analysis results cannot be created.

Ik heb muziekstukken in mijn verzameling waarvan de analyse nooit voltooid is.

Dit kan zich voordaoen als rekordbox op abnormale wijze is afgesloten tijdens de analyse van uw muziekstukken. In dat geval wordt de analyse niet hervat voor het muziekstuk dat ten tijde van het afsluiten werd geanalyseerd. Om dit te verhelpen, kunt u de muziekanalyse handmatig starten via het context-menu.

Na een druk op de PLAY/PAUSE-toets begint het muziekbestand niet te spelen.

Sleep het muziekbestand naar de muziekspeler en druk dan op de PLAY/PAUSE-toets om met afspelen te beginnen.

De computer geeft geen geluid weer.

rekordbox zal geen geluid weergeven onder de volgende omstandigheden:
・ Wanneer de geluidssterkte geheel in de minimumstand is teruggedraaid
・ Wanneer de geluiddemping is ingeschakeld
・ Wanneer de [Audio]-instelling bij [Voorkeuren] staat ingesteld op <>
・ Wanneer de [Uitgangskanalen] onder de [Audio]-instelling bij [Voorkeuren] staat ingesteld op [Non-actief]
Controleer ook de audio-instellingen van uw computer en de instellingen van de luidsprekers die op uw computer zijn aangesloten.

De toetsenbord werken niet altijd.

1) Toetsenbord werken alleen vanneer de muziekspeler is ingeschakeld. Ze werken niet wanneer u aan het zoeken bent met de bladerfunctie.
2) Het is mogelijk dat uw invoer vanaf het toetsenbord niet wordt herkend (Chinese tekens e.d.). Voer alleen de gewone letters van het alfabet in.

Het sorteren van muziekstukken in afspeellijsten lukt niet.

Wanneer een afspeellijst wordt gesorteerd in een andere dan de nummervolgorde, kunt u de nummervolgorde niet aanpassen door het verslepen van een of meer muziekbestanden. Klik op de kopregel van de kolom waarin de muzieknummers staan aangegeven en versleep dan de muziekbestand(en) om de volgorde te veranderen.

Er verschijnt een “!” uitroepteken voor de muziekbestanden in het [Verzameling]-kader.

Dit teken verschijnt wanneer de muziekbestanden niet te vinden zijn op de computer.

Er verschijnt niets in het [Brug]-kader.

Het [Brug]-kader toont de muziekbestanden in iTunes. Als iTunes niet op de computer is geÏnstalleerd, verschijnt er niets in het [Brug]-kader.

De quantificering werkt niet goed.

Afhankelijk van het soort muziekstuk kan de beat-analyse wel eens moeilijk zijn. Dan kan voor een dergelijk muziekstuk de quantificering niet altijd goed werken.

rekordbox crasht bij het opstarten en er is verder niets anders aangesloten op mijn computer.

1) Zorg ervoor dat rekordbox is afgesloten en zoek op de volgende locatie uw databank op:
XP: C:\Documents and Settings\uw gebruikersnaam\Application Data\Pioneer\rekordbox
Vista: C:\Users\uw gebruikersnaam\AppData\Roaming\Pioneer\rekordbox
Win 7: C:\Users\uw gebruikersnaam\AppData\Roaming\Pioneer\rekordbox
OSX: /Gebruikers/uw gebruikersnaam/Bibliotheek/Pioneer/rekordbox
 
2) Hernoem datafile.edb naar datafile.edb.old
 
3) Hernoem datafile.backup.edb naar datafile.edb (verwijder .backup)
 
4) Herstart rekordbox en kijk of het programma opstart. Als het programma opstart, was de databank kapot en was de backup OK.
 
Als het programma niet opstart, moet u terug gaan en ALLE gegevensbestanden in die map hernoemen naar .old en dan rekordbox nog eens opstarten. Als het programma opstart, waren zowel de oorspronkelijke en backup databanken kapot en zult u uw muziekstukken nog een keer moeten importeren.

De aangesloten USB-apparaten worden niet aangegeven in het [Apparaat]-kader.

Als een USB-apparaat een schrijfbeveiligingsstand heeft en die is ingeschakeld, dan kan het apparaat niet worden aangegeven in het [Apparaat]-kader.